Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλλάξετε το password σας. Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα το username σας με μικρά γράμματα (π.χ. user.ath.forthnet.gr, user@hellasnet.gr, user@internet.gr), το παλιό password σας και τέλος το νέο password (2 φορές, για επαλήθευση). To password αυτό πρέπει να έχει μέγεθος 8 χαρακτήρες, εκ των οποίων το λιγότερο 2 να μην είναι αλφαριθμητικοί (π.χ. !@#_-=+?.,:;).

Στην περίπτωση συνδρομής ADSL μην προσθέσετε το @forthnet.gr στο τέλος του username σας, δηλ. όχι user.ath.forthnet.gr@forthnet.gr όπως το χρησιμοποιείτε για να κάνετε login, αλλά user.ath.forthnet.gr

Προσοχή: Το νέο password θα ισχύει έπειτα από 15 λεπτά.

Στοιχεία Χρήστη
Username:
Παλιό Password:
Νέο Password:
Νέο Password (επαλήθευση):